Afschrijving auto berekenen

Er zijn een aantal manieren om de afschrijving van een auto te berekenen

In deze tekst zal ik de volgende methoden toelichten:
– lineaire afschrijving
– sum of the year digits

Bij de lineaire afschrijving neem je de aanschafwaarde van de auto minus de restwaarde. Het restante verdeel je door de aantal gebruiksjaren. Het uitkomst hiervan is de afschrijving van de auto die je elk jaar in je resultatenrekening opneemt.
Bijvoorbeeld je AW(aanschafwaarde) is 300.000 euro en RW (restwaarde) is 26.000 euro.
Gebruiksduur: 7 jaar
De jaarlijkse afschrijving is dan =(AW-RW)/aantal jaren
=(300.000-26.000)/7
= 39.143 euro.

Om de afschrijving van de auto te berekenen volgens de sum of the year digits methode

Zal er eerst moeten worden gekeken naar het aantal gebruiks jaren. We nemen bijvoorbeeld het gebruik van een auto ter waarde van 320.000 euro in 6 jaren.
Het gebruiksduur van 6 jaar levert een som op van 6+5+4+3+2+1= 21.
Afschrijving jaar 1 : 6/21 * (AW-RW)=
Afschrijving jaar 2: 5/21 * (AW-RW)=
Afschrijving jaar 3: 4/21 * (AW-RW)= ect.
Eind jaar 6 zal er een restant van 0,00 euro zijn.