Afschrijving auto van de zaak

De kosten van auto’s die deel uitmaken van de vaste activa van het bedrijf, komen in de loop der jaren ten laste van dat bedrijf. Afschrijving auto van de zaak is dan ook een issue in vele bedrijven.

Wat is afschrijven?

Afschrijven is het spreiden van de kosten van de aanschaf van bedrijfsmiddelen over een periode van enkele jaren. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de aanschafprijs, maar ook met de (verwachte) restwaarde. Een auto van de zaak kan bijvoorbeeld voor ? 10.000,- aangekocht zijn, terwijl de waarde na 5 jaar gesteld wordt op ? 2.000,-. In dat geval wordt in die 5 jaar dus ? 8.000,- (gelijkmatig) afgeschreven.

Methode voor afschrijving auto van de zaak

In het bovenstaande voorbeeld is uitgegaan van de zogeheten lineaire methode. Ieder jaar wordt dan een gelijk bedrag van ? 1.600,- afgeschreven. Bedrijfseconomisch – niet fiscaal – is het ook mogelijk om ‘progressief’ af te schrijven, als de waardedaling in het begin sterker is dan in latere jaren. Dit is met name het geval bij afschrijving van de duurdere auto’s van de zaak. Hebt u als ondernemer vragen over Afschrijving auto van de zaak, dan is het raadzaam om een deskundige adviseur in te schakelen.