Willekeurige afschrijving auto

Gedurende de tijd zal de waarde van een product verminderen, zo ook een auto. Deze wordt dan afgeschreven. Over het algemeen zal dit gebeuren volgens de standaard afschrijving, wat betekent dat de auto gedurende de levensduur lineair haar waarde verliest. In sommige gevallen is er echter ook de mogelijkheid om de manier van willekeurige afschrijving bij een auto te hanteren.

Willekeurige Afschrijving

In tegenstelling tot de normale manier van afschrijven, bepaalt de eigenaar bij de willekeurige afschrijving van de auto zelf wanneer de afschrijvingskosten van de auto worden afgetrokken. De totale afschrijvingskosten blijven echter wel gelijk. Deze manier van afschrijving kan interessant zijn voor ondernemers, maar kan tegelijkertijd ook risico met zich meenemen.

Voor- en nadelen

Door meer af te schrijven dan bij de normale manier van afschrijven kan belastingvoordeel optreden: Immers, doordat er veel kosten worden gemaakt aan het afschrijven van de auto, zal de totale opbrengst verminderen. Dit zal ertoe leiden dat er minder belasting hoeft te worden betaald. Aan de andere kant betekent dat ook dat er in latere jaren wel meer winst wordt gemaakt tegenover de normale manier van afschrijven. Dit betekent dat er dan meer belasting zal worden betaald.